تاثیرات نوشتن

روزانه تعداد زیادی لیوان آب می‌نوشیم اما تشنگی‌مان کاملا برطرف نمی‌شود.نوشتن نیز برای من چیزی شبیه نوشیدن آب است.هر روز و دائمی. گاهی ممکن است ساعت‌ها بنویسم اما باز هم همچنان تشنه‌ی نوشتن باشم.البته که تشنه بودن نشانه خوبی است و این یعنی جای درستی قرار گرفته‌ای کاری که هیچ گاه خسته‌ات نمی‌کند و هر […]

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز