ماهِ دور از چَشم من

گرد تاریکی روی ماه را پوشانده و شعله‌ای آرام سایه‎‌ی سیاهش را پنهان کرده  و دور جسمش نجوا می‌کند. من اما نگاهش نمی‏‌کنم صدایش نمی‌کنم حتی زمانی که ساعت از نیمه شب گذشته قدم‌های خلوت شبانه‌ام را با او شریک نمی‌شوم دور می‌شوم از رگ‌های سیاه خونی تنش توجه به او مرا دور می‌کند از […]

رفتار درست با کودک

مدت‌ها پیش توی ماشین نشسته بودم دختر بچه‌ای را همراه پدرش در خیابان دیدم.به شدت گریه می‌کرد و بهانه‌ می‌آورد. پدرش برمیگشت و انگشت اشاره‌اش را به نشان تهدید روبه رویش می‌گرفت و سپس او را با خود می‌کشید صدای گریه‌اش بند نمی‌آمد. پدر با سیلی توی گوشش خواباند و دختر بچه ناگهان برید.دستش روی […]

حقوق زنان

در جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم مردان وزنان وظایف و حقوق متفاوتی دارند.اگر هر دو طرف مسئولیت رفتاری و کرداری خود را صحیح انجام دهند قطعا بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.اما گاهی متاسفانه در جامعه به شخصیت‌هایی برمیخوریم که آموزش چندانی در این مورد قبل از ازدواج ندیده‌اند و با بحث‌های بی‌جا و خشونت‌های رفتاری […]

تاثیرات نوشتن

روزانه تعداد زیادی لیوان آب می‌نوشیم اما تشنگی‌مان کاملا برطرف نمی‌شود.نوشتن نیز برای من چیزی شبیه نوشیدن آب است.هر روز و دائمی. گاهی ممکن است ساعت‌ها بنویسم اما باز هم همچنان تشنه‌ی نوشتن باشم.البته که تشنه بودن نشانه خوبی است و این یعنی جای درستی قرار گرفته‌ای کاری که هیچ گاه خسته‌ات نمی‌کند و هر […]

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز