هنر گوش دادن

معمولی بودن چیز جالبی نیست وقتی می‌توانیم با تغییر بعضی ویژگی‌ها در خود، دنیا را به جایی بهتر، تبدیل کنیم. عوامل بسیاری وجود دارد که موجب می‌شود ما از خود فرد بهتری بسازیم. یکی از این صد عوامل مؤثر، هنر خوب گوش دادن است.   وقتی به حرف‌های فردی که مشتاقانه در حال صحبت کردن است […]

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز