خود سازی

بیست جمله‌ی الهام بخش از برایان تریسی که کمک کرد از خود فرد بهتری بسازم: ۱) روی کاغذ فکر کنید   ۲) کسی برای نجات شما نمی‌آید. فقط خودتانید.   ۳)ذهن شما به یک عضله شباهت دارد. هرچه از آن بیشتر استفاده کنید قدرتمندتر می‌شود.   ۴)سه کیفیت برای شکل‌گیر‌ی عادت: تصمیم‌گیری، نظم و انضباط، […]

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز