اهمال‌کاری

حدود پنج ماهی است از انتشار آخرین پستم می‌گذرد. امروز بعد از مدت‌ها تصمیم گرفتم نوشته تازه‌ای در سایت منتشر کنم. این مدت که از نوشتن الکترونیکی دور بودم بیشتر وقت خود را در رابطه با نوشتن، روی کاغذ صرف می‌کردم.   دلیل آنکه مطالب خود را منتشر نمی‌کردم چه بود؟  شاید نداشتن رضایت خاطر […]

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز