فروغِ جاودانه…

راستش دلم نیامد تنهایی بخوانم‌شان. شما را هم به خواندن و شنیدن صدای فروغ دعوت می‌کنم. نوش جانتان     نیما برای من آغازی بود… نیما برای من آغازی بود. می‌دانید نیما شاعری بود که من در شعری برای اولین بار یک فضای فکری دیدم. دیدم که با یک آدم طرفم، نه یک مشت احساسات […]

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز