هیچ‌گاه دیر نیست…

بیراه نیست که «قلم» زبان دوم بشر است. با نگاشتن هر واژه روی کاغذ جان می‌آفریند و بر کالبد هر انسانی طراوات و آگاهی می‌بخشد. هر کدام از ما به نوعی با همین زبان بشری می‌نگاریم.    اکنون مدتی است که لال شده‌ام! از همین زبان زنده‌ی بشریت، از همین ودیعه‌ای که درون دستان تک […]

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز