قدرت ثُبات

قبلا هم بارها برای خود تاکید کرده بودم، که هیچ چیز به اندازه قدرت ثبات تکانشی در مسیرم ایجاد نمی‌کند. این روزها در پیِ این قدرتم. تا بتوانم اندکی ثبات را در کارهایم ایجاد کنم. این ثبات‌ سال‌هاست در پیِ من است. اما چون دل به دلش نداده‌ام هیچ وقت آن طور که می‌خواستم نشد. […]

خارج از نوبت، نویسنده کیست؟

خارج از نوبت مجموعه‌ای از یادداشت‌های رضا بابایی، که در کتابی با همین عنوان گردآوری شده است. این کتاب را به تازگی شروع به خواندن کرده‌ام. یکی از دوستان مجازی آن را به من پیشنهاد کرد. حدود ۲۵ صفحه از آن را خواندم. کتاب جالب و پر باری است و یادداشت‌های کوتاه و خوبی دارد. […]

بنویسید «مورچه» می‎توانید

در حال خواندن «فصل نگارش پیوسته، از کتاب تا می‌توانی بنویس به نوشته‌ی نویسنده‌ای چیره دست، ناتالی گلدبرگ» بودم. میانه‌های فصل، به مورچه‌ای ترکیده شده وسط صفحه برخوردم، اسکلت‌های کبود رنگش خشک شده بود و پاهایش شبیه به رَدّ خودکاری، بر روی صفحه‌ی کاغذ مانده بود. نمی‌دانم چگونه سر از میانِ این کتاب درآورده بود […]

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز