چرا می‌نویسم؟

چرا مینویسم؟ تاکنون این سوال را از خود پرسیده‌اید؟   من هر روز به این سوال پاسخ می‌دهم. با پاسخ دادن به آن راهم روشن‌تر می‌شود. از طرفی اشتباهاتی را که در طی این مسیر مرتکب شده‌ام دوباره مرور می‌شوند که دیگر آنها را تکرار نکنم. تعدادی از دلایل خودم را برای نوشتن و چرایی آن […]

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز